Людина, яка на початку ХХІ століття не буде вміти користуватися комп'ютером, уподобиться людині початку ХХ століття, яка не вміла ні писати, ні читати. В.М. Глушков

Новини та оголошення  

   

Працевлаштування  

   

Олімпіада для абітурієнтів  

 olimp

+20 балів при вступі

   

Розклад занять  

   

Підготовчі курси до ЗНО  

Distant

   

Наша кнопка  

<a href="http://www.ii.npu.edu.ua" target="_blank"><img border="0" src="http://www.ii.npu.edu.ua/images/logo_joomla15-ii_ua.png" width="50"/></a>

   

Хто на сайті  

На сайті 290 гостей та користувачі відсутні

   
29.05.1942 р.
Оcвіта:
  Кременецький державний педагогічний інститут, 1963 р.
Посада:
  професор, завідувач кафедри
Наукові ступені і звання:
  доктор педагогічних наук, професор
Дисципліни, які викладає:
  математична логіка і теорія алгоритмів, методи обчислень, чисельні методи, філософія і методи наукових досліджень
В університеті працює:
  з 1963 р.
Кафедра
  інформаційних технологій та програмування

Народився 29 травня 1942 року с. Шпиколоси, Кременецького району, Тернопільської області.

Фах:
учитель математики і фізики.

Рід діяльності:
науково-педагогічна.

Освіта:
Кременецький державний педагогічний інститут в 1963 році (фізико-математичний факультет, присвоєна кваліфікація та звання: вчитель математики і фізики середньої школи).

Вчені ступені і звання:
кандидат фізико-математичних наук (1968 р.),
доцент кафедри математика (1972 р.),
професор кафедри інформатики і обчислювальної техніки (1993 р.).

Нагороди, почесні звання:
Відмінник народної освіти (1987 р.),
Почесна грамота Міністерства освіти України за сумлінну роботу та досягнуті успіхи в справі підготовки вчительських кадрів (1993 р.),
Грамота Академії педагогічних наук України за багаторічну плідну працю в галузі інформаційних освітніх технологій (2002 р.),
Почесна грамота Інституту педагогіки АПН України за дослідження проблем шкільної інформатики, розробки інформаційних технологій навчання, підготовки наукових і педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2002 р.),
Почесна грамота НПУ імені М.П. Драгоманова за багаторічну сумлінну працю у справі виховання студентської молоді (2002 р.),
Почесна грамота Державного комітету зв'язку та інформатизації України за вагомий внесок у підготовку фахівців для галузі зв'язку та сфери інформатизації (2003 р.).

Працював:
З 1966 року на викладацькій роботі в Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).
1963-1966 рр. - аспірант КДПІ ім. О.М. Горького (спеціальність обчислювальна математика);
1966-1969 рр. - асистент кафедри вищої математики;
1969-1970 рр. - старший викладач кафедри вищої математики;
1970-1985 рр. - доцент кафедри вищої математики;
1985-1992 рр. - доцент кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки; 
з 1992 р. - професор кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки;
з 2008 р. - завідуючий кафедрою інформаційних технологій і програмування.

Читає лекційні курси з основ інформатики і обчислювальної техніки, чисельних методів, математичної логіки і теорії алгоритмів, спеціальних курсів. Керує підготовкою аспірантів, здобувачів. Підготував 18 кандидатів наук.

Значну методичну допомогу вчителям шкіл i викладачам педагогічних вузів надали i надають статті Ю.С.Рамського в науково-методичних збiрниках i журналах (Проблеми вищої школи, Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі, Використання комп'ютера в навчальному процесі педагогічного ВНЗ, Вища школа, Комп’ютер у школі та сім’ї, Компютерно-орієнтовані системи навчання, New Media and Telematic Technologies for Education  in Eastern European Countries i iн.).

Співавтор змісту і програм курсів ''Чисельні методи'', ''Основи інформатики'', ''Інформатика'', ''Математична логіка і теорія алгоритмів'', Обчислювальна практика для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів (1992 р.), один із авторів концепції інформатизації освіти в Україні (1994 р.), концепції змісту наскрізної освіти з інформатики і обчислювальної техніки для всіх ланок освіти (1993 р.), проекту Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні з інформатики (1997 р.), Держаного стандарту загальної середньої освіти в Україні з інформатики (2003 р.), типової програми кандидатського іспиту із спеціальності 13.00.02 Теорія і методика навчання інформатики (1999 р.), Галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта. Спеціальність 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика (2002 р.).
З 1989 р. - один з керівників всеукраїнського науково-методичного семінару з проблем інформатизації навчального процесу, член редколегії (відповідальний секретар) фахового збірника наукових праць Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, член комісії з інформатики і педагогічних програмних засобів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.
Протягом десяти років (1986-1995 рр., до кінця існування цього проекту) на замовлення Міністерства освіти України готував і проводив по республіканському телебаченню ("Шкільний екран". Головна редакція науково-популярних та навчальних передач. Творче об’єднання «Наука») для учнів і вчителів середніх навчальних закладів телепередачі з основ інформатики та обчислювальної техніки (навчальний предмет введено до шкільних програм з 1985/1986 навчального року). Підготовлено і проведено 125 телепередач (30 хв. кожна). Телеуроки значною мірою сприяли становленню методичної системи навчання інформатики в загальноосвітній школі та педагогічних університетах.

Опублікував понад 200 робіт (чисельний аналіз; теорія і методика навчання інформатики; комп'ютерно-орієнтовані системи навчання в школі та вищому педагогічному навчальному закладі ), серед яких біля 40 книг і брошур, зокрема:
1. Обчислювальна математика. Спецкурс для факультативних занять у 9-10 класах. - К.: Радянська школа, 1973. - 174 с. (у співавторстві з М.І. Жалдаком і Б.С. Ковбасенком).
2. Елементи програмування. Посiбник для вчителiв. - Київ: Радянська школа, 1976.- 208 с. (у співавторстві з Жалдаком М.І.).
3. Чисельні методи математики. Посібник для вчителів. -К.: Радянська школа, 1984. -206 с. (у співавторстві з Жалдаком М.І.).
4. Изучение языков программирования в школе. -К. Радянська школа. 1988. -272 с. (у співавторстві з Шкілем М.І., Жалдаком М.І., Морзе Н.В.).
5. Техніка обчислень і алгоритмізація: Навч. посібник для студентів. - К.: Вища школа, 1990. - 199 с. (у співавторстві з Слєдзінським І.Ф., Ломаковичем А.М., Зароським Р.І.).
6. Інформатика. Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. -К. Вища школа. 1991. -320 с. (у співавторстві з Жалдаком М.І.).
7. Turbo Pascal: алгоритми i програми. Чисельнi методи в фізиці та математиці. Навчальний посібник для студентів. - Київ: Вища школа, 1992.-247 с. (у співавторстві з Барткiвим А.Б., Гринчишиним Я.Т., Ломаковичем А.М.).
8. Методичні основи вивчення експертних систем у школі (монографія). - К.: Логос, 1997.- 114с. (у співавторстві з Балик Н.Р.).
9. Логічні основи інформатики: Навчальний посібник для студентів. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. - 286 с.
10. Вивчення Web- програмування в школі: Посібник для вчителів. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 208 с. (співавтори Іваськів І.С., Ніколаєнко О.Ю.)
11. Проектування та опрацювання баз даних: Посібник для вчителів та студентів. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. -123 c.
12. Основи програмування. Посібник для студентів. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. - 141 с. (у співавторстві з Цибко Г.Ю.)
13. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет. Пошук-МЕТА: Посібник для вчителів. Навчально-програмний комплекс. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004 (у співавторстві з Рєзіною О.В.).
14. Основи програмування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізико-математичних та індустріально-педагогічних спеціальностей. – Умань: АЛМІ, 2008.- 162 с. (у співавторстві з Дудик М.В., Цибко Г.Ю.). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

e school     

   
© ALLROUNDER

Вхід