Людина, яка на початку ХХІ століття не буде вміти користуватися комп'ютером, уподобиться людині початку ХХ століття, яка не вміла ні писати, ні читати. В.М. Глушков

Олімпіада для абітурієнтів  

 olimp
   

Підготовчі курси до ЗНО  

Distant

   

Наша кнопка  

<a href="http://www.ii.npu.edu.ua" target="_blank"><img border="0" src="http://www.ii.npu.edu.ua/images/logo_joomla15-ii_ua.png" width="50"/></a>

   

Хто на сайті  

На сайті 45 гостей та користувачі відсутні

   

 З 1996 по 1999 рік навчалась в гімназії імені М.П.Драгоманова.
З 1999 по 2004 рік навчалася у національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію викладача математики; вчителя інформатики.
У період з листопада 2004 р. по листопад 2007 р. навчалася в аспірантурі національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
24 березня 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін” за спеціальністю
13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)
З лютого 2005 по травень 2009 працювала на посаді інженера-програміста комунального підприємства «Київпастранс».
З травня 2009 працює на посаді старшого викладача кафедри теоретичних основ інформатики Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова.
Має 18 публікацій, серед яких: 10 статей у наукових фахових виданнях ВАК України (4 у співавторстві), 8 – у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій (1 у співавторстві).

Друковані праці

 1.  Умрик М.А. Диверсифікація професійної освіти засобами дистанційного навчання// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка.- 2005.- Частина 2.- С.129-133.
2.  Умрик М.А. Досвід організації самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова – 2007. – №5(12). – С. 192-194.
3.  Умрик М.А. Ефективна самостійна робота студентів в умовах дистанційного навчання: можливості і проблеми // Науковий вісник Чернівецького університету.-Чернівці:Рута.-2007.-випуск 300.-С.155-160.
4.  Умрик М.А. Організація самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання// Вісник Луганського національного  педагогічного університету. – Луганськ.- №2(97) лютий.-2006.- С.168-172.
5.  Умрик М.А. Організація самостійної роботи майбутніх учителів засобами інформаційно-навчального середовища// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: Вип.16.- Ялта: РВВ КГУ, 2007.-Ч.1.-С.88-95.
6.  Умрик М.А. Організація самостійної роботи як основа самоосвіти майбутніх учителів// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка.- 2007.- Частина 1.- С.126-130.
7.  Рамський Ю.С., Умрик М.А. Огляд дистанційного навчання в Україні// Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах.- Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2008.- Т.3: Теорія та методика навчання математики.- С.42-51.
8.  Рамський Ю.С., Умрик М.А. Організація педагогічної практики майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання// Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ Гол.ред.: Мартинюк М.Т.- Умань: СПД Жовтий, 2008.- Ч.2.-С.251-257.
9.  Умрик М.А. Возможности использования дистанционных технологий при организации самостоятельной работы студентов// Эвристическое обучение математике/ Тезисы докладов международной-научно-методической конференции (15-17 ноября 2005г.).- Донецк: Узд-во ДонНУ, 2005.-С.442-443.
10. Умрик М.А. Деякі терміни з дистанційної освіти// Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість”. – Київ. – Випуск 6. – 2005. – С. 272–274.
11. Умрик М.А. Дистанційне навчання і професійна освіта// Международная конференція памяти проф. И.И.Мархеля «Новые информационные технологи в учебных заведениях Украины» : Одесса, 21-26 июня 2005 р. – Одесса: Астропринт, 2005. – С. 170-173.
12. Умрик М.А. Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання// Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 22-28 вересня 2006 р., м.Ялта.- Зб. Статей: Ч.2.- Ялта: РВВ КГУ, 2006.-С.17-19.
13. Умрик М.А. Інформаційно-навчальне середовище як засіб організації самостійної роботи майбутніх учителів// Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності  студентів у процесі вивчення математичних дисциплін», 8-10 листопада 2007 р., м.Ялта.- Зб. статей- Ялта: РВВ КГУ, 2007.- Вип.1.-С.72-79.
14. Рамський Ю.С., Умрик М.А. Організація педагогічної практики майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання// Інформаційно-комунікаційні технології навчання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- Умань: ПП Жовтий, 2008.-С.129-130.
15. Умрик М.А. Дистанційна підтримка студентів під час педагогічної практики// Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. Матеріалів X Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2007 р.; У 6-ти т./Редкол.: Тимошенко І.І.(відп. ред.) та ін.- К.:Вид-во Європ. ун-ту, 2007.-Т.6.-С.154-156.
16. Умрик М.А. Організація самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання// Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції . 8-9 грудня 2005р., м.Луганськ.- Луганськ: Альма-матер, 2005.- C.48-50.
 

   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

e school     

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

Вхід